Overige watervogels
30 april 2011 - 26 mei 2016

 • Aalscholver
 • Aalscholver
 • Alk
 • Aalscholver
 • Hamerkop
 • Incastern
 • Incastern
 • Incastern
 • Leljacana
 • Jan-van-gent
 • Jan-van-gent
 • Schoenbekooievaar