Apen Nieuwe Wereld
23 augustus 2009 - 26 juni 2016

 • Brulapen

 • Doodshoofdaapjes

 • Kapucijnapen

 • Leeuwaapjes

 • Nachtaapjes

 • Saki's

 • Slingerapen

 • Springaapjes

 • Tamarins

 • Wolapen

 • Zijdeaapjes